imageimage

VDS ước lãi sau thuế đạt 144 tỷ đồng năm 2020

image01-01-2021

(Vietstock) Doanh thu và lợi nhuận của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) đều tăng mạnh trong năm 2020.

Vừa qua, VDS đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2002. Tổng doanh thu của Công ty ước đạt 456 tỷ đồng, vượt 45% so với kế hoạch năm và tăng trưởng 32.5% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 180 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 144 tỷ đồng, bằng 400% kế hoạch năm 2020 và bằng 424% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà VDS đạt được kể từ khi thành lập cho đến nay.

Với kết quả kinh doanh tích cực của năm 2020, HĐQT VDS quyết định tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, dự kiến chi trả vào ngày 28/01/2021.

Thêm vào đó, Hội đồng quản trị Rồng Việt đã quyết định mở rộng hoạt động kinh doanh với việc tham gia đầu tư vào lĩnh vực quản lý tài sản, thông qua mua lại 51% cổ phần CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Việt Long (VDFM). Dự kiến giao dịch mua lại 51% cổ phần VDFM sẽ hoàn tất trong tháng 1/2021.

(Theo Vietstock)