Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Mở tài khoản trực tuyến

MỞ TÀI KHOẢN TRỰC TUYẾN
1 2 3 4
Lựa chọn hình thức Khai báo thông tin Xác nhận Hoàn thành

   

   

   

Điều khoản

1.  Đối với các Khách hàng đã có Tài khoản giao dich chứng khoán cơ sở tại Rồng Việt, các thông tin đã đăng ký với Rồng Việt được dùng để mở Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh để đảm bảo tính thống nhất về thông tin đăng ký của Nhà đầu tư.

2.  Đối với các Khách hàng chưa có Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại Rồng Việt, việc yêu cầu mở Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh được hiểu là yêu cầu mở đồng thời Tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở và Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.

Nhà đầu tư (*)
Tài khoản (*)
Nhân viên quản lý tài khoản (*)
Hình thức mở tài khoản (*)
Tên khách hàng (*)
Điện thoại (*)
Email

Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,779,929 - Số người đang online: 45
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >