Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Chứng khoán Cơ sở & Chứng quyền

 
   GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG QUYỀN/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ 
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH / NGÀY  MỨC PHÍ
Dưới 500 triệu đồng 0.297%
Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng 0.247%
Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng 0.217%
Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,2 tỷ đồng 0.197%
Từ 1,2 tỷ đồng trở lên 0.177%
Mã chứng khoán VDS 0.15%
xx
x
x
   GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG - DỊCH VỤ ETA 
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH / NGÀY  MỨC PHÍ
Dịch vụ ETA (Được nhận tiền hoàn lại lên đến 10% phí giao dịch đối với các lệnh đặt trên hệ thống giao dịch trực tuyến của Rồng Việt) 0.15%
x
x
x x
   GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH / NGÀY  MỨC PHÍ
Trái phiếu công ty 0.10%
Trái phiếu chính phủ 0.05%

xx
   GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/ CHỨNG QUYỀN/ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NĐT NƯỚC NGOÀI 
GIÁ TRỊ GIAO DỊCH / NGÀY  MỨC PHÍ
Dưới 200 triệu đồng  0.35%
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng 0.30%
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng 0.25%
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng 0.22%
Từ 01 tỷ đồng trở lên 0.20%


Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,805,231 - Số người đang online: 224
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >