+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Giao dịch chứng khoán

   GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ
Phí
Giao
Dịch
0.30%
Tổng giá trị giao dịch
Dưới 200 triệu đồng
0.28%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng
0.25%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng
0.22%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng
0.20%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 01 tỷ đến dưới 1,2 tỷ đồng
0.15%
Tổng giá trị giao dịch
Trên 1,2 tỷ đồng
Phí
Giao
Dịch
0.15%
Tổng giá trị giao dịch
Mã CK: VDS
   GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU
Phí
Giao
Dịch
0.10%
Tổng giá trị giao dịch
Trái phiếu công ty
0.05%
Tổng giá trị giao dịch
Trái phiếu chính phủ
   GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NĐT NƯỚC NGOÀI
Phí
Giao
Dịch
0.30%
Tổng giá trị giao dịch
Dưới 200 triệu đồng
0.28%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng
0.25%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng
0.22%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng
0.20%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 01 tỷ đồng trở lên


Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 9,530,078 - Số người đang online: 85
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >