+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Giao dịch chứng khoán

xx
   GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ 
Phí
Giao
Dịch
0.50%
Tổng giá trị giao dịch
Dưới 50 
triệu đồng
0.40%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 50 đến dưới 100 triệu đồng
0.35%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 100 đến dưới 200 triệu đồng
0.30%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng
xx
Phí
Giao
Dịch 
0.25%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng 
0.22%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng
0.20%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 01 đến dưới 1.2 tỷ đồng
0.18%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 1.2 tỷ đồng
trở lên
xx
Phí
Giao
Dịch 
0.15%
Tổng giá trị giao dịch
Mã CK: VDS
xx
   GIAO DỊCH TỰ ĐỘNG - DỊCH VỤ ETA 
Phí
Giao
Dịch
0.15%
Tổng giá trị giao dịch
 
Được nhận tiền hoàn lại lên đến 10% phí giao dịch đối với các lệnh đặt trên hệ thống giao dịch trực tuyến của Rồng Việt.

xx
   GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU
Phí
Giao
Dịch 
0.10%
Tổng giá trị giao dịch
Trái phiếu công ty
0.05%
Tổng giá trị giao dịch
Trái phiếu chính phủ

xx
   GIAO DỊCH CỔ PHIẾU VÀ CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI NĐT NƯỚC NGOÀI 
Phí
Giao
Dịch 
0.50%
Tổng giá trị giao dịch
Dưới 50 
triệu đồng
0.40%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 50 đến dưới 100 triệu đồng
0.35%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 100 đến dưới 200 triệu đồng
xx
Phí
Giao
Dịch
0.30%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng 
0.25%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 500 đến dưới 800 triệu đồng
0.22%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 800 đến dưới 01 tỷ đồng
0.20%
Tổng giá trị giao dịch
Từ 01 tỷ đồng
trở lên


Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 10,113,971 - Số người đang online: 192
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >