Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
+84 28 6299 2020
Mở tài khoản | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
Mở tài khoản | Fund NAV Board | Tuyển dụng | Liên hệ | Khảo sát  EN | VI
 
RỒNG VIỆT SẢN PHẨM DỊCH VỤ TRUNG TÂM PHÂN TÍCH TRUNG TÂM THÔNG TIN QUAN HỆ CỔ ĐÔNG HỖ TRỢ
Giao dịch trực tuyến
Đặt lệnh
Bảng giá
Trang chủ  >   Hỗ trợ  >  Biểu phí  >  Chứng khoán phái sinh

   PHÍ RỒNG VIỆT
PHÍ GIAO DỊCH 
Hợp đồng tương lai chỉ số 3.000 VNĐ/Hợp đồng
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ  5.000 VNĐ/Hợp đồng
   PHÍ THU HỘ
PHÍ GIAO DỊCH (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) 
Hợp đồng tương lai chỉ số 2.700 VNĐ/Hợp đồng
Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ  4.500 VNĐ/Hợp đồng
PHÍ QUẢN LÝ VỊ THẾ (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam)
Phí quản lý vị thế (bao gồm thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ) 2.550 VNĐ/Hợp đồng/Tài khoản/Ngày
PHÍ QUẢN LÝ TÀI SẢN KÝ QUỸ (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam) 
Phí quản lý tài sản ký quỹ (bao gồm thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ) 0.0024% Giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ 
(Tiền + Giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/Tài khoản/Tháng
Tối thiểu: 320.000 VNĐ/Tài khoản/Tháng - Tối đa: 1.600.000 VNĐ/Tài khoản/Tháng
PHÍ NỘP/ RÚT TIỀN KÝ QUỸ LÊN TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (Vietinbank)  
Nộp ký quỹ VSD 5.500 VNĐ/Giao dịch
Rút ký quỹ VSD  5.500 VNĐ/Giao dịch
CHUYỂN KHOẢN TIỀN NGOÀI HỆ THỐNG (Ngân hàng chuyển tiền)
Phí chuyển tiền (Theo biểu phí của Ngân hàng chuyển tiền)

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

 Biểu phí này có thể thay đổi theo thông báo của Rồng Việt.
Dịch vụ trực tuyến
Điều khoản sử dụng | Lượt truy cập thứ: 2,804,748 - Số người đang online: 282
©Copyrights 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
| | Bloomberg: VDSC < GO >