imageimage

9 tháng, Rồng Việt đạt lãi trước thuế 100 tỷ hoàn thành kế hoạch năm

CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 100 tỷ đồng, tăng trưởng 86% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm.

 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH ( ĐỒNG )  9 THÁNG 2017  9 THÁNG 2016  THAY ĐỔI (%) Y-O-Y
 Doanh thu thuần  249,842,080,731   169,771,146,374   47.16% 
 Doanh thu MGCK  63,466,221,175   36,204,836,504   75.30% 
 Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán  5,824,000,000   3,000,000,000   94.13% 
 Doanh thu tự doanh  66,591,377,538   51,730,047,257   28.73% 
 Doanh thu từ hoạt động ký quỹ và ứng trước       tiền bán  104,205,568,427   69,455,183,181   50.03% 
 Tổng lợi nhuận trước thuế  100,265,786,592   53,809,729,873   86.33% 
 Lợi nhuận sau thuế TNDN  80,852,121,679   44,103,430,948   83.32% 
 Biên lợi nhuận trước thuế  40.13%   31.70%   26.62% 
 Biên lợi nhuận sau thuế  32.36%   25.98%   24.57% 

Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu từ hoạt động giao dịch ký quỹ và ứng trước tiền bán hơn 104 tỷ đồng, tăng 50%; kế đến là doanh thu tự doanh gần 67 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. 

Hoạt động môi giới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với doanh thu môi giới gần 63,5 tỷ đồng, tăng hơn 75% so với cùng kỳ. Bảo lãnh phát hành chứng khoán cũng tăng mạnh 94%, đạt 5,8 tỷ đồng

Kết quả, lãi trước thuế hơn 100 tỷ đồng, lãi sau thuế 80,85 tỷ đồng, tăng hơn 83% so với 9 tháng đầu năm 2016. Biên lợi nhuận sau thuế vì thế cũng được cải thiện, đạt 32,36% so với mức 26% cùng kỳ.

Trong Quý 3/2017, ngoài việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, Rồng Việt tiếp tục cải tiến các dịch vụ điển hình triển khai dịch vụ ETA - Dịch vụ trực tuyến tích hợp nhiều tính năng nhằm mang đến sự tiện lợi, hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất cho nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, song song với việc tăng vốn, Rồng Việt sẽ tiếp tục tối ưu hóa hệ thống tất cả các dịch vụ, tiếp tục phát triển mạng lưới nhân sự nhằm mở rộng đội ngũ Môi giới. Để thực hiện được những mục tiêu này, trong Quý 4/2017, Rồng Việt sẽ đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực, tìm kiếm nhân tài để bổ sung vào đội ngũ, cùng Rồng Việt xây dựng và phát triển trong những chặng đường sắp tới.

image 7780 image 0