imageimage

Đưa cổ phiếu BVH ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ 

Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc Đưa cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ hiện hành như sau:

STT

MÃ CỔ
PHIẾU

TÊN CỔ PHIẾU

SÀN

LOẠI

TỶ LỆ TÀI TRỢ

LÝ DO

1

BVH

Tập Đoàn Bảo Việt

HOSE

1

50%

Báo cáo tài chính Hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Thời gian áp dụng: ngày 10/09/2020.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 10239 image 0