imageimage

Áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán hỗ trợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo về việc áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán hỗ trợ nhà đầu tư trong thời gian chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, cụ thể như sau:

1. Biểu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm đối với nhà đầu tư trong nước:

STT

Tổng giá trị giao dịch trong ngày


Mức phí hỗ trợ

1

Dưới 500 triệu đồng


0,297%

2

Từ 500 triệu đồng đến dưới 800 triệu đồng


0,247%

3

Từ 800 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng


0,217%

4

Từ 1 tỷ đồng đến dưới 1,2 tỷ đồng


0,197%

5

Từ 1,2 tỷ đồng trở lên


0,177%

2. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh:

STT

Loại phí

Mức phí hỗ trợ

1

Phí giao dịch Hợp đồng tương lai chỉ số thu hộ HNX


2.700 đồng

2

Phí giao dịch Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ thu hộ HNX


4.500 đồng

3

Giá dịch vụ quản lý vị thế thu hộ VSD


2.550 đồng

4

Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ thu hộ VSD

0,0024%

Tối đa 1.600.000 đồng / tháng

Tối thiểu 320.000 đồng / tháng

3. Các phí dịch vụ khác:

STT

Loại phí

Mức phí hỗ trợ

1

Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm


0,27 đồng/CK / tháng

2

Phí lưu ký trái phiếu


0,18 đồng/CK / tháng

3

Phí chuyển khoản CK giữa các tài khoản của nhà đầu tư đến các Thành viên lưu ký khác

0,3 đồng/CK/lần  

Tối đa không quá 300.000 đồng/lần /mã CK

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 19/03/2020 đến ngày 31/08/2020.

Rồng Việt xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trân trọng./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 3102 image 0