imageimage

Áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán hỗ trợ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) xin thông báo về việc tiếp tục áp dụng biểu phí giao dịch chứng khoán hỗ trợ nhà đầu tư trong thời gian chịu ảnh hưởng dịch Covid-19, xem chi tiết ở file đính kèm.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/07/2021 đến ngày 31/12/2021.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 936 image 0