imageimage

Bảng giá trực tuyến 2013 của Rồng Việt – Không để mất cơ hội đầu tư

Tiếp tục sứ mệnh không ngừng tạo ra giá trị cao nhất cho khách hàng và tri ân sự đồng hành của NĐT trong thời gian qua, Rồng Việt chính thức triển khai Bảng giá trực tuyến LiveDragon 2013. Sản phẩm được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại, với nhiều tính năng ưu việt để hỗ trợ giao dịch cho NĐT. Rồng Việt tin rằng, đây sẽ là khởi đầu cho quá trình nâng cấp các sản phẩm dịch vụ hiện đại, tiện ích hỗ trợ cho giao dịch của NĐT trong năm 2013.