imageimage

Báo cáo chuyên đề Cập nhật cổ phiếu triển vọng 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt giới thiệu Báo cáo chuyên đềCổ phiếu triển vọng 2011” nhằm định giá lại các công ty trên cơ sở triển vọng kinh doanh năm 2011 và tình hình kinh tế hiện tại.

 

Về quan điểm lựa chọn cổ phiếu, chúng tôi vẫn giữ nguyên các tiêu chí lựa chọn đã được xác định trong Báo cáo chuyên đề Cổ phiếu triển vọng 2011(Báo cáo). Báo cáo này cập nhật kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 của các công ty được đề cập trong Báo cáo, đánh giá lại triển vọng kinh doanh 6 tháng còn lại của năm và kết quả kinh doanh của cả năm 2011.

List%20danh%20muc%20CK%20ky%20quy.pdf

image 27 image 0