imageimage

Báo cáo chuyên đề: Cổ phiếu triển vọng 2011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt giới thiệu Báo cáo chuyên đề “Cổ phiếu triển vọng 2011”, nhằm đưa ra những mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt dựa trên góc nhìn của những chuyên gia phân tích với luận điểm đầu tư được cân nhắc dựa trên bối cảnh nền kinh tế hiện nay.

 

Bản báo cáo gồm những phân tích ngắn gọn, sắc nét về 09 mã cổ phiếu chủ yếu ở hai nhóm ngành xuất khẩu và nguyên liệu cơ bản, đây được xem là các ngành có khả năng điều chỉnh giá đầu ra tốt hơn giá đầu vào, có thị trường ổn định không phụ thuộc vào chính sách giảm tổng cầu của Chính phủ.

 

Xem chi tiết Báo cáo chuyên đề “Cổ triển vọng 2011” tại đây

image 30 image 0