imageimage

Báo cáo phân tích cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG

Báo cáo phân tích cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HSX) với nội dung tóm lược như sau:

 

Dựa trên những đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của HPG trong 03 quý còn lại của năm, chúng tôi định giá cổ phiếu HPG ở 03 kịch bản có thể xảy ra khi Khu liên hợp giai đoạn II đi vào hoạt động lần lượt là 32.800 đồng/CP, 34.300 đồng/CP và 36.800 đồng/CP. So với giá đóng cửa ngày 14/06/2013, cổ phiếu HPG đang giao dịch thấp hơn so với giá trị hợp lý ở kịch bản thấp nhất là 6% , vì vậy chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu này. Rủi ro lớn nhất đối với cổ phiếu HPG trong ngắn hạn là khả năng bán ra từ  Market vector ETF đang nắm giữ 8 triệu đơn vị do giới hạn về điểu kiện tỷ lệ sở hữu room nước ngoài của chỉ số này.

 

Trong báo cáo cập nhật lần này chúng tôi phân tích các vấn đề sau:

  • Lợi nhuận quý I tăng trưởng mạnh 134% so với cùng kỳ:
  • Lợi nhuận trong 9T/2013 ảnh hưởng bởi các yếu tố:
  1. Sản lượng tiêu thụ gia tăng khi có sự tham gia của Khu Liên Hợp giai đoạn II vào tháng 07/2013. Chúng tôi đưa ra 03 kịch bản về sản lượng tiêu thụ do sự giới hạn thông tin về chính sách bán hàng của HPG trong điều kiện ngành chưa hồi phục mạnh.
  2. Tỷ suất lợi nhuận biên dự kiến sẽ giảm còn 16% so với quý I là 18%
  3. Giả định vẫn trích lập dự phòng tài khoản phải thu giao dịch phát sinh từ Bầu Kiên là 100 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng thêm khi giai đoạn II Khu Liên Hợp hoạt động trong 02 quý cuối nă
  4. Có sự tham gia đóng góp từ mảng bất động sản vào lợi nhuận ở quý IV là 100 tỷ đồng.

 

Xem chi tiết tại: Báo cáo phân tích công ty

 

image 430 image 0