imageimage

Các thay đổi về quy định giao dịch theo Thông tư 74

Kính gửi: Quý khách hàng

 

Căn cứ Thông tư số 74/2011/TT-BTC ngày 01 tháng 06 năm 2011 của Bộ Tài chính, về việc Hướng dẫn giao dịch chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 08 năm 2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt xin thông báo tới Quý khách hàng một số thay đổi về quy định giao dịch.

 

Quý khách hàng vui lòng tải file thông báo List%20danh%20muc%20CK%20ky%20quy.pdf để xem chi tiết.

 

Trân trọng.

image 21 image 0