imageimage

Cập nhật Báo cáo khuyến nghị đầu tư Quý I/2012

So với báo cáo được phát hành vào tháng 11/2011, Báo cáo cập nhật lần này có một số thay đổi như sau:

 

• Trên cơ sở tổng hợp các yếu tố về tình hình vĩ mô và kết quả kinh doanh, chúng tôi đã đánh giá lại triển vọng của từng doanh nghiệp cụ thể. Do vậy, việc định giá lại các doanh nghiệp là điều tất yếu. Sau khi định giá lại, các doanh nghiệp có giá mục tiêu được điều chỉnh tăng là (1) VNM do triển vọng kinh doanh năm 2012 vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt; (2) HPG do triển vọng kinh tế 2012 được dự báo sẽ khả quan hơn vào nửa cuối năm và (3) EIB do kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2011. Doanh nghiệp duy nhất có giá mục tiêu được điều chỉnh giảm là DIG do kết quả kinh doanh 2011 không như kỳ vọng.

 

• Một trường hợp chúng tôi phải đưa ra khỏi danh sách khuyến cáo đầu tư là PGS và được thay thế bằng CNG do chúng tôi đánh giá CNG có cùng tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực tương tự như PGS nhưng không chịu ảnh hưởng bởi mảng kinh doanh LPG như PGS và có cấu trúc vốn tốt hơn.

 

Quý nhà đầu tư vui lòng tải file đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết.

 

TB%20196%20DVCK_Thay%20doi%20lai%20suat%20cho%20vay%20Dich%20vu%20giao%20dich%20ky%20quy.pdf

image 55 image 0