imageimage

Chức năng mới "Xác thực thẻ mật khẩu" trên iDragon

Để tạo điều kiện cho Quý nhà đầu tư có thể thao tác giao dịch trên iDragon nhanh hơn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã bổ sung thêm chức năng “Xác thực thẻ mật khẩu”, gọi tắt là OTP (One Time Password). Nhà đầu tư chỉ cần xác nhận 1 lần là có thể không phải nhập lại mật khẩu trong toàn bộ phiên giao dịch.

 

Chú ý: Quý nhà đầu tư chỉ có thể dùng tính năng lưu giữ mật khẩu này trong giao dịch chứng khoán. Nếu thực hiện các dịch vụ khác như chuyển tiền, thực hiện quyền, Nhà đầu tư phải nhập lại mật khẩu.

image 171 image 0