imageimage

Chứng khoán Rồng Việt tiếp tục tăng trưởng mạnh, 4 tháng đầu năm, Rồng Việt đạt hơn 43% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) công bố kết quả kinh doanh tháng 4 và lũy kế 4 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu tháng 4/2017 của Rồng Việt đạt 38,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 13,04 tỷ đồng. Như vậy lũy kế 4 tháng đầu năm 2017, doanh thu của Rồng Việt đạt 98,9 tỷ đồng đạt 32,1% kế hoạch năm; kết quả lợi nhuận trước thuế của Rồng Việt là 43,137 tỷ đồng, đạt 43,1% kế hoạch năm (100 tỷ đồng), tương đương 70% thực hiện của năm 2016.

Rồng Việt cho biết, tháng vừa qua cũng đánh dấu bước tiến vượt bậc của Rồng Việt, Dịch vụ Môi giới chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động doanh thu đạt 13,4 tỷ đồng; tiếp đến là doanh thu từ hoạt động Dịch vụ Chứng khoán với 11,95 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động Ngân hàng Đầu tư đạt 5,9 tỷ và các hoạt động kinh doanh khác cũng thu về nguồn doanh thu đáng kể.

Năm 2017, Rồng Việt thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 307,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, sau 4 tháng đầu năm, Rồng Việt đã hoàn thành 32,1% kế hoạch doanh thu và đạt 43,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Với kết quả kinh doanh rất khả quan trong 4 tháng đầu năm, đồng thời diễn biến thị trường cũng có nhiều chuyển biến tích cục, Rồng Việt hướng tới mục tiêu đạt kế hoạch sớm hơn trong năm 2017.

Trong tháng 5/2017, Rồng Việt sẽ trả cổ tức 6% cho cổ đông và đồng thời đang chuẩn bị kế hoạch chuyển sàn từ HNX sang HOSE dự kiến trong Quý 3 năm nay.

 

 

image 480 image 0