imageimage

Công bố thông tin về việc HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Rồng Việt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc về việc HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Rồng Việt, chi tiết như sau:

- Tổ chức đăng ký niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
- Tên tiếng Anh: VIET DRAGON SECIRITIES CORPORATION
- Tên viết tắt: VDSCORP
- Địa chỉ trụ sở chính: 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM
- Điện thoại: 08 6299 2006            Fax: 08 6291 7986
- Website: www.vdsc.com.vn
- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng (bảy trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: 70.000.000 cổ phiếu (Bảy mươi triệu cổ phiếu)
- Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết: 05/05/2017

image 886 image 0