imageimage

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc đấu giá cổ phần

Theo thông báo từ Sở GDCK Hà Nội, VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN BẮC

 

2. Giá khởi điểm: 14.000/ cổ phiếu

 

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h ngày 07/10/2010 đến 15h30 ngày 26/10/2010

 

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 29/10/2010

 

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 02/11/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc (BCB Hoa long MB.pdf)

Thông báo bán đấu giá cổ phần ra công chúng (Thong bao ban dau gia co phan PVG.doc)

Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng ((3)Quy che PVGASNORTH.doc)

Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần (Mau don dang ky trong nuoc - HNX.doc)

image 31 image 0