imageimage

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại hữu nghị Đà Nẵng đấu giá cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG

 

2. Giá khởi điểm: 12.000đ/ cổ phiếu

 

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h30 ngày 19/10/2010 đến 15h30 ngày 29/10/2010

 

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 03/11/2010

 

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 05/11/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Công bố thông tin đấu giá cổ phần (UPDATEHDGDUPCOM _NEW.doc)

Thông báo bán đấu giá cổ phần (Ban cong bo thong tin Hunex.doc)

Quy chế bán đấu giá cổ phần ((3) Quy che SXTM huu nghi Da Nang.doc)

Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần đối với nhà đầu tư trong nước (don-da nang.doc)

image 21 image 0