imageimage

Đại hội cổ đông bất thường 2015 VDS: Rồng Việt tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) đã tổ chức thành công phiên họp đại hội cổ đông bất thường năm 2015 tại khách sạn Continental, 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM vào lúc 13g30 ngày 28/10/2015. Đến tham dự Đại hội của Rồng Việt có 63 cổ đông trực tiếp và ủy quyền, tỷ lệ cổ phần đại diện và sở hữu của cổ đông tham dự là 26.307.220 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Quang cảnh buổi Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua các nội dung chính sau: hủy phương án phát hành năm 2015 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 08/04/2015, thông qua Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 349,8 tỷ đông đồng lên 700 tỷ đồng, tăng số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2016 lên 07 thành viên, tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2016 lên 04 thành viên và kế hoạch kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ.Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Về kế hoạch và mục tiêu kinh doanh sau khi tăng vốn điều lệ, số tiền huy động được khoảng 350,2 tỷ đồng sẽ ưu tiên phân bổ linh hoạt cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia hoạt động thị trường trái phiếu tùy theo điều kiện thị trường để bảo đảm mục tiêu sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất. Đại hội cũng đã thống nhất giao cho HĐQT xúc tiến các hồ sơ để tiến hành đợt phát hành.

Các nhà đầu tư sẽ tham gia góp vốn trong đợt phát hành riêng lẻ lần này của Rồng Việt là Ông Trần Lệ Nguyên – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO (trước đây là Tập đoàn Kinh Đô) và Công ty TNHH Đầu tư Châu Á.Cổ đông bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội

Đại hội cũng thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Trần Lệ Nguyên và ông Kelly Yin Hon Wong – hiện nay là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO; đồng thời, bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Oanh, hiện là Kế toán trưởng của Tập đoàn KIDO vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2016 của Rồng Việt.Ông Nguyễn Miên Tuấn – Chủ tịch HĐQT Rồng Việt tặng hoa cho ông Trần Lệ Nguyên, ông Kelly Wong và bà Nguyễn Thị Oanh tại Đại hội.

Sau đó, HĐQT của Rồng Việt cũng đã thống nhất bầu ông Trần Lệ Nguyên làm Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Oanh làm Trưởng Ban Kiểm soát của Rồng Việt. Ông Nguyễn Miên Tuấn thôi nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và được bầu làm Phó Chủ tịch của Công ty, Ông Nguyễn Văn Minh cũng thôi nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và được bầu là Thành viên Ban Kiểm soát của Rồng Việt.

Sự kiện Đại hội cổ đông của Rồng Việt thông qua các nội dung trên là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Rồng Việt. Với sự tham gia góp vốn của các cổ đông mới, nâng vốn điều lệ lên mức 700 tỷ đồng sẽ giúp cho Rồng Việt có được năng lực tài chính vững vàng, tăng được khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, sự tham gia của HĐQT của ông Trần Lệ Nguyên, ông Kelly Yin Hon Wong sẽ giúp Rồng Việt tăng được năng lực quản lý, xây dựng hệ thống, hỗ trợ tăng cường các mối quan hệ với các khách hàng lớn cho công ty. Cổ đông của Rồng Việt kỳ vọng sự kiện này sẽ giúp cho Rồng Việt có một bước tiến nhanh, mạnh hơn trong thời gian tới.

Đại hội kết thúc vào lúc 16g30 cùng ngày. Rồng Việt trân trọng cảm ơn tất cả cổ đông đã đến tham dự Đại hội và đóng góp tích cực cho kế hoạch kinh doanh năm 2015 và giai đoạn 2015-2018.

image 187 image 0