imageimage

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 2016

Ngày 23 tháng 3 năm 2017 vừa qua, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Rồng Việt) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Khách sạn New World SaiGon, 76 Lê Lai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2016 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty. Đến tham dự Đại hội của Rồng Việt có 66 cổ đông trực tiếp và ủy quyền, tương ứng với 63.251.166 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,36% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Hiếu – Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2016. Bằng sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ quản lý và CBCNV, kết thúc năm, 238 tỷ đồng doanh thu, tăng 87%, lãi trước thuế 61,35 tỷ đồng, tăng hơn 395% và lợi nhuận sau thuế 49,3 tỷ đồng, tăng 136% so với thực hiện năm 2015. Các mảng hoạt động của công ty đều có sự tăng trưởng đồng đều, đóng góp lớn trong tỷ trọng doanh thu là mảng dịch vụ chứng khoán hơn 116 tỷ đồng, tăng 139%; mảng tự doanh hơn 50,5 tỷ đồng, tăng 96% và môi giới 49 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với năm 2015.

Ông Nguyễn Hiếu – Tổng Giám đốc Rồng Việt báo cáo kết quả hoạt động năm 2016

Về kế hoạch và mục tiêu kinh doanh trong năm 2017, Rồng Việt mục tiêu đạt doanh thu 307,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 80 tỷ đồng tương ứng tăng 29% và 62,25% so với thực hiện năm 2016. Trong đó, doanh thu môi giới 65 tỷ đồng; tự doanh 46 tỷ đồng, dịch vụ chứng khoán 171,5 tỷ đồng, IB 15 tỷ đồng và hoạt động khác 10 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cổ đông của Rồng Việt cũng đã thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2017. Theo đó, Rồng Việt sẽ phát hành thêm 21 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 10:3. Tổng nguồn vốn dự kiến thu được 210 tỷ đồng sẽ sử dụng cho các hoạt động giao dịch ký quỹ, tự doanh/bảo lãnh phát hành, tham gia thị trường trái phiếu.

Trước đó HĐQT của Rồng Việt cũng đã công bố đợt phát hành 500 tỷ trái phiếu doanh nghiệp với mục đích bổ sung nguồn vốn để cung cấp các dịch vụ tài trợ tài chính cho khách hàng.

Một nội dung quan trọng khác được ĐHCĐ thông qua là tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu VDS từ sàn HNX sang sàn HoSE. Mục đích của việc chuyển sàn là để tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, nâng cao hình ảnh thương hiệu của Rồng Việt trên thị trường.

Năm 2017, Rồng Việt sẽ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, chuẩn hóa các chính sách sử dụng tài nguyên. Chuẩn bị các ứng dụng quản lý, thực hiện giao dịch chứng khoán phái sinh khi đủ điều kiện. Bổ sung, nâng cấp các tính năng giao dịch trực tuyến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường

 

Cổ đông biểu quyết tại Đại hội

 

STT Thành Viên Hội đồng quản trị STT Thành viên Ban kiểm soát  
1 Ông Trần Lệ Nguyên 1 Bà Nguyễn Thị Oanh  
2 Ông Nguyễn Miên Tuấn 2 Ông Nguyễn Thúc Vinh  
3 Ông Kelly Yin Hon Wong 3 Ông Nguyễn Văn Minh  
4 Ông Nguyễn Hiếu      
5 Ông Võ Long Nguyên      
6 Ông Đào Hồng Châu      
7 Bà Phạm Mỹ Linh      


Đại hội kết thúc vào lúc 17g00 cùng ngày. Rồng Việt trân trọng cảm ơn tất cả cổ đông đã đến tham dự Đại hội và đóng góp tích cực cho kế hoạch kinh doanh năm 2017 và giai đoạn sắp tới.

Thành viên trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

 

 

image 1431 image 0