imageimage

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 05.09.2019


Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 05.09.2019.

Trân trọng.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 7168 image 0