imageimage

Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 06/02/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo đến Quý khách hàng Danh mục chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ ngày 06/02/2020.

Nhấn vào đây để tải tập tin
image 4676 image 0