imageimage

DFVN thông báo phát hành chứng chỉ quỹ DFVN-CAF ra công chúng

Ngày 22 tháng 10 năm 2018 – Công bố thông tin

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam chào bán chứng chỉ Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 56/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2018.

 1. Thông tin về tổ chức phát hành
 • Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam
 • Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84-28) 3810 0888 Fax: (84-28) 3844 9835
 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ
 • Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH Một Thành viên HSBC (Việt Nam)
 • Trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84-28) 3829 2288 Fax: (84-28) 6256 3633
 1. Chứng chỉ quỹ chào bán
 • Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN
 • Loại Chứng chỉ Quỹ: Chứng chỉ Quỹ mở
 • Mệnh giá Đơn vị Quỹ: 10.000VNĐ (Mười ngàn đồng)/Đơn vị Quỹ
 • Tổng số Đơn vị Quỹ dự kiến chào bán: Tối thiểu 5.000.000 (Năm triệu) Đơn vị Quỹ
 • Mục đích cần huy động: Phát hành lần đầu ra công chúng để thành lập Quỹ mở
 • Giá bán ra công chúng:
 • Giá Phát hành lần đầu: Mệnh giá 10.000VNĐ (Mười ngàn đồng)/Đơn vị Quỹ
 • Giá Phát hành lần sau: Giá Phát hành bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất sau ngày Nhà Đầu tư nộp Phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ quỹ cộng Giá Dịch vụ Phát hành
 • Giá trị đăng ký mua tối thiểu (Đã bao gồm Giá Dịch vụ Phát hành): 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng)/Lệnh Mua
 1. Hiệu lực đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ (90 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực): Từ ngày 16/10/2018 đến hết ngày 13/01/2019
 2. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 12/01/2019

      Lưu ý: Công ty Quản lý Quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

 • Có từ 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ;
 • Giá trị Chứng chỉ Quỹ được đăng ký mua không ít hơn 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng;
 • Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua.
 1. Địa điểm nhận đăng ký mua Chứng Chỉ Quỹ và công bố bản cáo bạch.
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Trụ sở chính

 • Địa chỉ: Tầng 1-10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24) 3935 2722               Fax: (84-24) 2220 0669
 • Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84-28) 3821 8885               Fax: (84-28) 3821 8510

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

 • Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (84-28) 6299 2006               Fax: (84-28) 6291 7986

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN)

 • Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
 • Điện thoại: (84-28) 3810 0888               Fax: (84-28) 3844 9835
 1. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Chứng chỉ Quỹ:

Mọi thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam. Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát như sau:

 • Tên tài khoản: Quỹ Đầu tư Tăng trưởng DFVN
 • Số tài khoản: 091-324178-001
 • Tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)
 • Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 • Nội dung chuyển tiền: [Tên nhà đầu tư]_[Số CMND/ GP ĐKKD]_DFVN-CAF Phát hành lần đầu

File đính kèm:

 1. Bản cáo bạch DFVN-CAF ngày 16.10.2018
 2. Bản cáo bạch tóm tắt DFVN-CAF ngày 16.10.2018
 3. Điều lệ Quỹ DFVN-CAF ngày 16.10.2018
image 49 image 0