imageimage

Dịch vụ mới trên eDragon - chuyển tiền mua chứng khoán phát hành thêm và xác nhận thẻ xác thực trước khi đặt lệnh

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ MỚI TRÊN eDragon

Chuyển tiền mua chứng khoán phát hành thêm và xác nhận thẻ xác thực trước khi đặt lệnh

 

 

Nhằm tăng cường tiện ích cho khách hàng trong quá trình chuyển tiền đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm và  giúp cho việc đặt lệnh của khách hàng được nhanh chóng, thuận tiện, từ ngày 15/9/2010, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) chính thức giới thiệu dịch vụ mới trên eDragon triển khai cho tất cả các khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ eDragon của VDSC.

 

Tính năng của dịch vụ:

 

- Chuyển tiền đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm trên eDragon.

- Xác nhận thẻ xác thực trước khi đặt lệnh trên eDragon.

 

 

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

 

 

Chuyển tiền đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm trên eDragon

 

Các bước thực hiện như sau:

 

- Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng nhấp vào Tab” Tài khoản”-> “Chuyển tiền”.

 

- Trong Tab “Chuyển tiền”, khách hàng nhấp chọn hình thức chuyển tiền là “Chuyển tiền đăng ký mua phát hành thêm”.

 

 

- Khách hàng nhập chính xác, đầy đủ thông tin vào các ô Số tiền, Mã CK, Khối lượng, Giá. Sau đó, nhấp chọn ô “Xác nhận".

 

 

- Kiểm tra chi tiết lệnh đặt và nhập “Mật khẩu đặt lệnh” trên thẻ mật khẩu -> nhấp vào nút “Chuyển tiền”.

 

 

Xác nhận thẻ xác thực trước khi đặt lệnh trên eDragon:

 

Nhằm thuận tiện cho việc giao dịch trên eDragon, VDSC thêm tính năng mới cho phần xác nhận thẻ xác thực trước khi đặt lệnh. Với tính năng này, Khách hàng chỉ cần xác nhận một lần duy nhất và sẽ có hiệu lực cho đến khi Khách hàng đăng xuất khỏi tài khoản.

 

Các bước thực hiện:

 

- Vào Tab “Giao dịch” -> “Đặt lệnh” -> “Xác nhận”

 

- Trong Tab “Xác nhận” Khách hàng nhập mật khẩu trên thẻ xác thực vào khung.

 

- Nhấp chọn vào ô “Xác nhận”.

 

image 35 image 0