imageimage

Doanh thu Quý I/2016 của Chứng khoán Rồng Việt tăng mạnh so với cùng kỳ

Kết thúc Quý I/2016, Rồng Việt đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lợi nhuận đạt được so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt 12,48 tỷ đồng, tăng 8,8 tỷ, tăng 239,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây có thể xem là bước chạy đà khá tốt trong việc chinh phục kế hoạch tài chính của năm 2016.

Trong Quý I/2016, tổng doanh thu của Rồng Việt thực hiện được 40,2 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng hơn 14,4 tỷ đồng, tương đương tăng 56%. Doanh thu của các mảng hoạt động có cơ cấu hợp lý và an toàn. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động dịch vụ chứng khoán chiếm 38,27% (15,4 tỷ đồng); môi giới chiếm 21,45% (8,6 tỷ đồng); đầu tư tự doanh chiếm 28,27% (11,4 tỷ đồng); ngân hàng đầu tư chiếm 9,17% tổng doanh thu (3,7 tỷ đồng); các khoản thu khác chiếm 2,85% (1,1 tỷ đồng) 

So với cùng kỳ năm trước, các hoạt động tạo doanh thu đều có mức tăng trưởng khá khả quan trong điều kiện thị trường trong Quý I/2016 vẫn còn nhiều biến động kém tích cực. Rồng Việt đạt được kết quả khá khả quan trong Quý I/2016 nhờ đã phát huy được năng lực quản trị điều hành cũng như năng lực tài chính mới được bổ sung từ việc tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng vào cuối năm 2015. Với kết quả này, Rồng Việt tự tin sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn trong năm 2016.


Dự kiến ngày 26/04/2016 Rồng Việt sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với nhiều nội dung quan trọng như kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng, nâng room nhà đầu tư nước ngoài, dự kiến chuyển sàn niêm yết vào sàn HOSE khi có đủ điều kiện… Với những kế hoạch này, nếu được cổ đông thống nhất sẽ là một bước tiến mạnh của Rồng Việt trong thời gian sắp tới.

image 1489 image 0