imageimage

Bảo Long phát hành cổ phiếu ra công chúng

Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng.

 

- Tài liệu liên quan:

  1. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng;
  2. Bản cáo bạch phát hành;
  3. Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng;

 

Quý nhà đầu tư vui lòng tải các tài liệu liên quan tại đây:

1. BL_Thong bao phat hanh.pdf

2. BL_BCB phat hanh.pdf

3. BL_GCN chao ban.pdf

image 82 image 0