imageimage

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức chào bán cổ phiếu ra công chúng

Ngày 16/11/2010, UBCKNN cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 733/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (TAM DUC CO) chào bán 2.592.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 25,92 tỷ đồng.

 

TAM DUC CO có vốn điều lệ thực góp 129,6 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại số 4 Nguyễn Lương Bằng, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 5411 0025 – (08) 5411 0036. Fax: (84.08) 5411 0029. Website: www.tamduchearthospital.com.

 

Tổ chức tư vấn phát hành của TAM DUC CO là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

 

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (download file)

 

Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức (download file)

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 (download file)

 

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 (download file)

 

Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2010 (download file)

image 14 image 0