imageimage

Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội bán đấu giá phần vốn nhà nước

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

2. Giá khởi điểm: 32.000đ/ cổ phiếu

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h30 ngày 06/12/2010 đến 15h30 ngày 17/12/2010

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 22/12/2010

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 24/12/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

Thông báo bán đấu giá (Tải file)

Quy chế bán đấu giá (Tải file)

Bản cáo bạch (Tải file)

Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần đối với nhà đầu tư trong nước (Tải file)

image 31 image 0