imageimage

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên bán đấu giá cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN


2. Giá khởi điểm: 
15.000đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h00 ngày 05/11/2010 đến 16h00 ngày 17/11/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:  
trước 15h00 ngày 23/11/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 25/11/2010 tại Sở GDCK Tp. HCM

 

Bản cáo bạch (download file)
Thông báo đấu giá cổ phần (download file
)
Quy chế đấu giá cổ phần  (download file
)
Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (download file
)

image 24 image 0