imageimage

Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Đà Nẵng đấu giá phần vốn nhà nước

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: 
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

 

2. Giá khởi điểm: 26.000đ/ cổ phiếu

 

3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h30 ngày 09/12/2010 đến 15h30 ngày 23/12/2010

 

4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: trước 16h00 ngày 28/12/2010

 

5. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h30 ngày 30/12/2010 tại Sở GDCK Hà Nội

 

Công bố thông tin bán đấu giá (tải file)

Thông báo bán đấu giá (tải file)

Quy chế bán đấu giá (tải file)

Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần đối với nhà đầu tư trong nước (tải file)

image 18 image 0