imageimage

Công ty Du lịch Thương mại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam bán đấu giá cổ phần lần đầu

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY DU LỊCH THƯƠNG MẠI NH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM


2. Giá khởi điểm: 10.050đ/ cổ phiếu


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: Từ 08h00 ngày 26/11/2010 đến 16h00 ngày 09/12/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:  trước 15h00 ngày 15/12/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 17/12/2010 tại Sở GDCK Tp. HCM

 

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu (tải file)

Công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu (tải file
)
 
Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu (tải file
)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần (tải file
)

image 31 image 0