imageimage

CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt thông báo về việc chốt danh sách cổ đông của CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức (Tim Tâm Đức )để chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2015:

- Thời gian chốt DSCĐ: 16h00 ngày 17/08/2015
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ mệnh giá                          
- Thời gian dự kiến chi trả: 18/08/2015
- Địa điểm:
  + Nhận tiền mặt:  tại Phòng Kế toán, CTCP Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 4 Nguyễn Lương Bằng, Q7.
  + Chuyển khoản: Tim Tâm Đức sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản.

Thông tin chi tiết đăng tải trên Website của Tim Tâm Đức

image 176 image 0