imageimage

DTA: UBCKNN chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 

Ngày 5/5/2011, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 347/QĐ-UBCK chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 38/GCN-UBCK ngày 7/3/2011 của Công ty Cổ phần Đệ Tam được gia hạn đến hết ngày 4/7/2011. Trong thời gian gia hạn, Công ty phải hoàn thành việc chào bán cổ phiếu.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đệ Tam có vốn điều lệ thực góp 100 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 2/6 – 2/8 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

 

 

image 34 image 0