imageimage

HNX chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung

HNX chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Phát triển Miền Trung (22/06/2011)

 

Ngày 16/06/2011, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung được niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

 

- Số lượng chứng khoán niêm yết: 3.213.120 cổ phiếu

 

(Ba triệu hai trăm mười ba nghìn một trăm hai mươi cổ phiếu)

 

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá): 32.131.200.000 đồng

 

(Ba mươi hai tỷ một trăm ba mươi mốt triệu hai trăm nghìn đồng).

 

Nguồn: HNX

 

image 63 image 0