imageimage

KCB chính thức giao dịch cổ phiểu từ ngày 1/12/2015 trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: KCB
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 8.000.000 cổ phiếu (Tám triệu cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng)
- Ngày giao dịch chính thức: Thứ Ba, ngày 1/12/2015
- Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 9.400 đồng/cổ phiếu

Tài liệu:

image 66 image 0