imageimage

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang

Căn cứ:

 • Quyết định số 277/QĐ-CNHN ngày 09/11/2020 của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội về việc ban hành Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam;
 • Kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang tính đến 16 giờ 00 phút ngày 01/12/2020 như sau:

 1. Tổ chức chào bán cổ phần: Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
 2. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang
 3. Địa chỉ: Số 81 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội
 4. Điện thoại: (024) 3915 1111                                         
 5. Vốn điều lệ: 10.800.000.000 (Mười tỷ tám trăm triệu) đồng
 6. Số lượng cổ phần đấu giá: 108.000 (Một trăm lẻ tám nghìn) cổ phần (01 lô cổ phần), tương đương 10% Vốn điều lệ Công ty
 7. Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông              
 8. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 9. Giá khởi điểm một lô cổ phần: 1.479.600.000 đồng
 10. Thời gian đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 8h00 ngày 25/11/2020 đến 16h00 ngày 01/12/2020
 11. Số lượng nhà đầu tư đủ điều kiện năng lực nhà đầu tư theo thông báo của Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư: 02 nhà đầu tư
 12. Số lượng nhà đầu tư đăng ký đặt mua: 02 nhà đầu tư
 13. Trong đó: Tổ chức: 0 nhà đầu tư                                  Cá nhân: 02 nhà đầu tư
 14. Số lượng cổ phần đặt mua: 216.000 cổ phần đạt 200% số cổ phần chào bán

Căn cứ kết quả đăng ký đấu giá nêu trên, Rồng Việt sẽ tổ chức buổi bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang theo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

 • Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2020
 • Địa điểm tổ chức đấu giá:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 10, Tòa nhà Eurowindow, số 2 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 212 image 0