imageimage

MIC thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCKNN do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2011, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội - MIC thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng, chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Viglacera, số 1, Đại lộ Thăng Long, Từ Liêm, Hà Nội.
Từ ngày 01/09/2011 địa chỉ mới là: Số 54 Lê Văn Lương (kéo dài), xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
3. Số điện thoại: (04) 6285 3388 – Fax : (04) 6285 3366
4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn
Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội (VDSC)
Địa chỉ: Tầng 1-2-3 số 74, Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 6288 2006 – Fax : (04) 6288 2008
5. Cổ phiếu chào bán
- Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng đăng ký chào bán:
10.000.000 cổ phần, trong đó:
* Chào bán cho cổ đông hiện hữu:
6.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:02, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phần phát hành thêm.
* Chào bán cho cán bộ công nhân viên:
1.500.000 cổ phần.
* Chào bán cho đối tác chiến lược:
2.500.000 cổ phần
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Người sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ ba).
6. Giá chào bán:
10.000 đồng/cổ phần
7. Khối lượng vốn cần huy động:
100.000.000.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn
- Trang bị cơ sở vật chất cho một số công ty, chi nhánh mới thành lập;
- Bổ sung vốn đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư MIC;
- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
9. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm
- Đối với cổ đông hiện hữu:
* Ngày chốt danh sách cổ đông mua cổ phần phát hành thêm:
17h00 ngày 26/08/2011
* Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
Từ ngày 29/08/2011 đến hết ngày 15/09/2011
* Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Từ ngày 29/08/2011 đến hết ngày 20/09/2011
- Đối với cán bộ công nhân viên:
* Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Từ ngày 29/08/2011 đến hết ngày 20/09/2011
- Đối với cổ đông chiến lược
* Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm:
Từ ngày 29/08/2011 đến hết ngày 20/09/2011
10. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm:
- Trụ sở Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội.
11. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
- Website Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
- Website Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội: http://www.mic.vn
12. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
- Tên tài khoản : Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội
- Số tài khoản : 0201122334428
- Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Trần Duy Hưng – Phòng Giao dịch Nam Trung Yên
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo này.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội trân trọng thông báo.

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (Tải file)

Bản cáo bạch (Tải file)

 

image 121 image 0