imageimage

Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long đấu giá cổ phần lần đầu

Theo thông báo từ Sở GDCK Tp.HCM, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chính thức làm Đại lý đấu giá của doanh nghiệp sau:


1. Tên tổ chức phát hành :
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


2. Số lượng cổ phần đấu giá:
64.597.740 cổ phần


3. Giá khởi điểm:
11.000 đồng/ cổ phần


4. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
Từ 08h00 ngày 30/06/2011 đến 16h00 ngày 12/07/2011


5. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:
Trước 15h00 ngày 18/07/2011


6. Thời gian tổ chức đấu giá:
08h30 ngày 20/07/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM


7. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần:
từ 21/07/2011 đến 16h00 ngày 03/08/2011


8. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc:
từ ngày 21/07/2011 đến ngày 27/07/2011

 

Thông báo bán đấu giá cổ phần (tải file)

Công bố thông tin đấu giá cổ phần (Tải file)

Quy chế đấu giá cổ phần(Tải file)

Điều lệ tổ chức hoạt động (Tải file)

Phiếu đăng ký đấu giá (Tải file)

Giấy ủy quyền (Tải file)

image 24 image 0