imageimage

Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM đấu giá quyền mua cổ phần

VDSC chính thức làm Đại lý đấu giá Quyền mua cổ phần Ngân hàng TMCP phát triển nhà TP.HCM của doanh nghiệp sau:


1. Tên tổ chức chuyển nhượng quyền mua: 
TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN


2. Giá khởi điểm: 
110 đồng/ quyền mua


3. Thời gian đăng ký và đóng tiền cọc: 
Từ 08h ngày 06/12/2010 đến 16h00 ngày 14/12/2010


4. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: 
trước 15h00 ngày 20/12/2010


5. Thời gian tổ chức đấu giá: 
09h00 ngày 22/12/2010 tại Sở GDCK Tp.HCM

 

Bản cáo bạch Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP.HCM (download file)

Quyết định quy chế bán đấu giá quyền mua (download file)

Thông báo bán đấu giá quyền mua cổ phần (download file)

Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền mua (download file)

 

image 13 image 0