imageimage

Rồng Việt thông báo v/v kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của CTCP Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội xin thông báo kết quả chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu được tổ chức ngày 13 tháng 04 năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

2. Doanh nghiệp có cổ phần chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Đăng kiểm cơ giới thủy, bộ Sơn La

3. Tổng số lô cổ phần chào bán cạnh tranh: 01 lô (22.213 cổ phần/lô cổ phần)

4. Giá khởi điểm: 537.000.000 đồng/lô cổ phần

5. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần

6. Tổng số Nhà đầu tư đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh: 04 Nhà Đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 0 Nhà Đầu tư
  • Cá nhân: 04 Nhà Đầu tư

7. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 88.852 cổ phần

8. Tổng số phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 04 phiếu

9. Tổng số lượng cổ phần đặt mua hợp lệ: 88.852 cổ phần

10. Giá đặt mua cao nhất: 1.368.000.000 đồng/lô cổ phần

11. Giá đặt mua thấp nhất: 539.000.000 đồng/lô cổ phần

12. Số lượng Nhà đầu tư trúng giá: 01 Nhà đầu tư, trong đó:

  • Tổ chức: 0 Nhà đầu tư
  • Cá nhân: 01 Nhà đầu tư

13. Tổng số lượng cổ phần bán được: 22.213 cổ phần

14. Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.368.000.000 (Một tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu) đồng

15. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 20/04/2022

16. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/04/2022 đến ngày 20/04/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội

Trân trọng thông báo./.


Nhấn vào đây để tải tập tin
image 256 image 0