imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An, Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu xin thông báo:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ PHƯỚC AN

2. Địa chỉ:

Km26, Quốc Lộ 26, xã Ea Yông, huyện Krông Păk, Đăk Lăk

3. Số điện thoại:

(84-500) 3521.149                             Fax: (84-500) 3521.246

4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

Trồng cây cà phê; Chế biến cà phê; Mua bán nông sản; Mua bán vật tư nông nghiệp; Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; mua bán hàng hóa thiết bị sản xuất nông nghiệp; mua bán xăng dầu và chất bôi trơn động cơ.

5. Vốn điều lệ theo phương án:

136.279.900.000 (Một trăm ba mươi sáu tỷ hai trăm bảy mươi chín triệu chín trăm ngàn) đồng

Trong đó:

STT

Cổ đông

Số cổ phần

Giá trị theo mệnh giá (đồng)

Tỷ lệ (%)

1

Cổ đông Nhà nước

4.769.796

47.697.960.000

35,00%

2

CBCNV, người lao động

1.340.342

13.403.420.000

9,84%

3

Tổ chức Công đoàn

408.840

4.088.400.000

3,00%

4

Nhà đầu tư chiến lược

3.406.997

34.069.970.000

25,00%

5

Cổ phần bán ra bên ngoài

3.702.015

37.020.150.000

27,16%

 Tổng cộng

13.627.990

136.279.900.000

100%

6. Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

7. Số lượng cổ phần bán đấu giá:

3.702.015 (Ba triệu bảy trăm lẻ hai ngàn không trăm mười lăm) cổ phần, tương đương 27,16% Vốn điều lệ Công ty.

8. Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm chào bán:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.

10. Điều kiện tham dự:

Theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.

11. SLCP đăng ký mua tối đa, tối thiểu

Tối đa là 3.702.015 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần.

12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc:

Từ ngày 10/04/2017 đến 16 giờ 00 ngày 03/05/2017.

13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất vào 15 giờ 00 ngày 09/05/2017.

14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

       - Địa điểm tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

          Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM

        - Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 11 tháng 05 năm 2017.

15. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 12/05/2017 đến 16 giờ 00 ngày 20/05/2017

16. Thời hạn hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 12/05/2017 đến ngày 18/05/2017.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan trên website: www.hsx.vn; www.phuocancoffee.com.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Bản Công bố thông tin
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 3. Mẫu đơn đăng ký tham gia mua cổ phần
 4. Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa
 5. Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An
 6. Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
 7. Quyết định cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An
 8. Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An
 9. Thông báo bán đấu giá cổ phần
 10. BCTC kiểm toán năm 2014
 11. BCTC kiểm toán năm 2015
 12. BCTC kiểm toán năm 2016
 13. Công văn số 6070/UBND-TCTM v/v thực hiện thí điểm cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Phước An
 14. Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần
image 147 image 0