imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu của công ty TNHH một thành viên Xây dựng Bình Phước

Căn cứ Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước, Ban Tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu xin thông báo:

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG BÌNH PHƯỚC
2. Địa chỉ: Số 152 Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
3. Số điện thoại: (0651) 3 881 159 Fax: (0651) 2 870 227
4. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Khai thác, chế biến khoáng sản; Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thuỷ lợi, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp; Dịch vụ cáp treo, thu phí đường bộ; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…
5. Vốn điều lệ theo phương án: 64.026.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ không trăm hai mươi sáu triệu) đồng.
6. Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
7. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.240.820 (Bốn triệu hai trăm bốn mươi nghìn tám trăm hai mươi) cổ phần, tương đương 66,24% Vốn điều lệ Công ty.
8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
9. Giá khởi điểm chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần.
10. Điều kiện tham dự: Theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Bình Phước do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành.
11. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu Tối đa: 4.240.820 cổ phần, tối thiểu là 100 cổ phần.
12. Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền cọc: Từ ngày 15/01/2016 đến 16 giờ 00 ngày 03/02/2016.
13. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký chậm nhất vào 15 giờ 00 ngày 16/02/2016
14. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
- Địa điểm tổ chức bán đấu giá:
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP.HCM
- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 02 năm 2016.
15. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/02/2016 đến 16 giờ 00 ngày 29/02/2016
16. Thời hạn hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 19/02/2016 đến ngày 25/02/2016.

Nhà đầu tư đăng ký tham gia mua cổ phần tham khảo Bản công bố thông tin và các tài liệu liên quan trên website: www.hsx.vn; www.xaydungbinhphuoc.com.vn; www.vdsc.com.vn.

Ban tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu trân trọng thông báo.

Tài liệu đính kèm:

 1. Quyết định Phê duyệt Phương án CPH
 2. Quy chế bán đấu giá
 3. Thông báo bán đấu giá cổ phần
 4. Mẫu đơn
 5. Phụ lục 03 – Mẫu thông báo CMCKV01 – QĐ 51
 6. Phương án CPH
 7. Bản CBTT
 8. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 9. BCTC kiểm toán 2014
 10. BCTC kiểm toán 2013
 11. BCTC kiểm toán 2012
 12. Dự thảo điều lệ

 

image 41 image 0