imageimage

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi như sau:

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ THẮNG LỢI.
Địa chỉ: Km 17, Quốc lộ 26, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk.
Số điện thoại: (0262) 3514 393 - Fax: (0262) 3514 365 - Website: www.thangloicoffee.com.vn

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bột.

3. Vốn điều lệ: 126.500.000.000 đồng, tương đương 12.650.000 cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).
Trong đó:
 Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 4.554.000 cổ phần, chiếm 36,00% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán cho người lao động theo thâm niên làm việc: 415.000 cổ phần, chiếm 3,28% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán cho hộ gia đình nhận khoán: 1.353.500 cổ phần, chiếm 10,70% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán cho người lao động mua thêm theo cam kết làm việc: 71.400 cổ phần, chiếm 0,56% vốn điều lệ.
 Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 6.256.100 cổ phần, chiếm 49,46% vốn điều lệ

4. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 6.256.100 cổ phần, chiếm 49,46% vốn điều lệ.

5. Tên tổ chức tư vấn cổ phần hóa: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4-5, Tòa nhà Viet Dragon, số 141 Nguyễn Du, Quận 1, Tp.HCM.

6. Tên tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ: Số 16, Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài đáp ứng điều kiện theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ban hành.

8. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông. - Giá khởi điểm: 21.300 đồng/cổ phần.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. - Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 6.256.100 cổ phần.

9. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, CBTT, nộp tiền đặt cọc: Tại các Đại lý đấu giá theo quy định của Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh ban hành.

10. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 04/03/2019 đến 16h00 ngày 20/03/2019 tại các Đại lý đấu giá.

11. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Trước 15h00 ngày 26/03/2019 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.

12. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 28/03/2019 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

13. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2019 đến ngày 06/04/2019 tại các Đại lý đấu giá.

14. Thời hạn hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 29/03/2019 đến ngày 04/04/2019 tại các Đại lý đấu giá.

 

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Quy chế bán đấu giá
 3. Mẫu đơn đăng ký tham gia bán đấu giá
 4. Thông báo bán đấu giá (English)
 5. Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 28/06/2018 v/v phê duyệt giá trị doanh nhiệp
 6. Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa
 7. Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 v/v phê duyệt phương án cổ phần hóa (English)
 8. Bản công bố thông tin bán đấu giá
 9. Bản công bố thông tin bán đấu giá (English)
 10. Phương án cổ phần hóa
 11. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 12. Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần
 13. BCTC kiểm toán năm 2015
 14. BCTC kiểm toán năm 2016
 15. BCTC kiểm toán năm 2017
 16. BCTC tự lập năm 2018
image 246 image 0