imageimage

Thông báo bán đấu giá lô cổ phần của Đoàn TNCS HCM tại CTCP Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 429-QĐ/TWĐTN-VP ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn tại CTCP Phát triển Kinh tế Kỹ thuật Việt Nam, Ban Tổ chức đấu giá cổ phần xin thông báo:

1.     Tên tổ chức chủ sở hữu: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 60, phố Bà Triệu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 6263 1871         Fax: 024. 6263 1875

2.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 125 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 024 3394 3689

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Trừ kho bãi và lưu giữ hàng hóa tại cảng hàng không); Bán buôn thực phẩm; Bán buôn đồ uống; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ dược phẩm); Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Cung ứng và quản lý nguồn lao động ...

3.     Vốn điều lệ theo giấy ĐKDN

53.099.910.000 đồng

4.     Vốn điều lệ thực góp:

53.013.317.581 đồng

5.     Mệnh giá cổ phần:

10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần

6.       Số lượng cổ phần bán đấu giá: 5.269.432 cổ phần, giá trị theo mệnh giá là 52.694.317.581 đồng (bằng 99,40% Vốn điều lệ thực góp Công ty)

7.     Loại cổ phần:

Cổ phần phổ thông

8.     Giá khởi điểm chào bán:

10.800 đồng/cổ phần

9.       Điều kiện tham dự: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10.   Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư

Thời gian: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 17/04/2020 đến ngày 24/04/2020

Địa điểm: trụ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, số 60 phố Bà Triệu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11.    Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 06/05/2020

12.   Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

13.   Thời gian, địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Thời gian: Từ 8h00 đến 16h00 các ngày làm việc từ ngày 06/05/2020 đến ngày 08/05/2020

Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

14.    Địa điểm công bố thông tin: Văn phòng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Phát triển kinh tế kỹ thuật Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

15.   Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

Thời gian: Chậm nhất 09h00 ngày 14/05/2020

Địa điểm: Tại/đến Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

16.    Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá: Thời gian: 9h30 ngày 14/05/2020

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

17.    Thời gian nộp tiền mua cổ phần:

Từ ngày 15/05/2020 đến ngày 21/05/2020

18.   Thời gian hoàn trả tiền cọc:

Từ ngày 22/05/2020 đến ngày 26/05/2020

19.   Giới hạn về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài

Công ty có ngành nghề Đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài nên giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%. Như vậy, Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia đấu giá mua cổ phần.

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký theo Quy chế bán đấu giá do Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ban hành và website:https://www.hsx.vn/; https://www.vdsc.com.vn; http://doanthanhnien.vn/.

Ban Tổ chức đấu giá trân trọn thông báo.

Tải file:

 1. TB 197_VPTWD Phe duyet ban von tai Detesco VN
 2. CV 3934 Phe duyet gia khoi diem
 3. QD 429 Phe duyet Phuong an thoai von
 4. Bản công bố thông tin
 5. Thong bao dau gia cp Detesco VN_10.04.20
 6. Xac nhan so huu co phan
 7. Điều lệ Detesco Việt Nam
 8. ĐKKD năm 2017_Detesco VN
 9. Báo cáo kiểm toán 2018_ Detesco VN
 10. BCKT hợp nhât năm 2018
 11. BCTC rieng KT_2019
 12. BCTC KTHN_2019
 13. QĐ 481 ban hanh tieu chi tham dinh nang luc NDT
 14. Phu luc Quy che Hoi dong tham dinh
 15. QD 483 ban hanh Quy che hoat dong hoi dong tham dinh nang luc ndt va mau bieu
 16. DETESCO - Mau don dang ky
 17. DETESCO - Quy che DG
image 1009 image 0