imageimage

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu quận 8

Căn cứ Công văn số 3866/UBCK-QLPH do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước ký ngày 26/06/2015, Ban tổ chức đấu giá phần vốn Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV nắm giữ tại CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8 xin thông báo về việc bán đấu giá cổ phần như sau:Tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV

    1. Tổ chức chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH MTV
    2. Địa chỉ: 275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
    3. Điện thoại: (84-8) 38 368 735   
    4. Cổ phiếu chào bán:
    - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8
    - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.      
    - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
    - Số lượng đăng ký chào bán: 288.000 cổ phần.
    - Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 2.880.000.000 (Hai tỷ tám trăm tám mươi tám triệu) đồng
    5. Mục đích chào bán: Mục đích của việc chào bán cổ phiếu của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV  tại CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Quận 8 đợt này nhằm cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của Nhà nước do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV  quản lý để nâng cao tính tự chủ cho Công ty.
    6. Giá khởi điểm đấu giá: 35.000 đồng/cổ phiếu
    7. Số lượng đăng ký mua tối đa, tối thiểu: Theo quy định tại Quy chế đấu giá
    8. Thời hạn nhận đăng ký và nộp tiền cọc: Từ 08h00 ngày 02/07/2015 đến 16h00 ngày 21/07/2015
    9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu, nộp tiền cọc và công bố Bản công bố thông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
    - Địa điểm nhận đăng ký, nộp tiền cọc: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá
    - Địa điểm công bố thông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
    Website Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
    10. Tổ chức đấu giá: (Chi tiết xem tại Quy chế đấu giá)
    - Thời gian nộp phiếu tham dự: Theo quy định tại Quy chế đấu giá
    - Thời gian tổ chức đấu giá: 10h00, ngày 23/07/2015 tại trụ sở CTCP Chứng khoán Rồng Việt
    - Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/07/2015 đến 16h00 ngày 31/07/2015
    - Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 23/07/2015 đến 16h00 ngày 29/07/2015
    Nhà đầu tư có thể nhận bản Công bố thông tin và Quy chế đấu giá tại website: http://www.vdsc.com.vn và http://www.satra.com.vn.
    Trân trọng thông báo!

Tải file đính kèm:

  1. BIDEXIM - CV UBCKNN
  2. BIDEXIM - Ban CBTT
  3. BIDEXIM - GCN co phan
  4. BIDEXIM - NQ HDTV SATRA
  5. BIDEXIM_Mau dondangkydaugia
  6. BIDEXIM_Giay uy quyen
  7. BIDEXIM_Huy tham du dau gia
  8. QD 88 Ban hanh quy che
     
image 104 image 0