imageimage

Thông báo phát hành Chứng chỉ Quỹ ra công chúng

1. Thông tin về tổ chức phát hành

‑ Tên Công ty Quản lý Quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”)
‑ Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
‑ Điện thoại: (84-28) 3810 0888       Fax: (84-28) 3844 9835

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ giám sát, lưu ký, đại lý chuyển nhượng và dịch vụ quản trị quỹ

‑ Tên Ngân hàng: Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
‑ Trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
‑ Điện thoại: (84-28) 3829 2288    Fax: (84-28) 6256 3633

3. Chứng chỉ Quỹ chào bán
‑ Tên Quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN
• Tên tiếng Anh DFVN Fixed Income Fund
• Tên viết tắt DFVN-FIX
‑ Loại Chứng chỉ Quỹ: Chứng chỉ Quỹ mở
‑ Mệnh giá Đơn vị Quỹ: 10.000 (Mười nghìn) đồng/Đơn vị Quỹ
‑ Tổng số Đơn vị Quỹ dự kiến chào bán: Tối thiểu 5.000.000 (Năm triệu) Đơn vị Quỹ
‑ Tổng số vốn dự kiến huy động: Tối thiểu 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng
‑ Mục đích cần huy động Phát hành lần đầu ra công chúng để thành lập Quỹ mở
‑ Giá bán ra công chúng: 
• Giá Phát hành lần đầu Mệnh giá 10.000 (Mười nghìn) đồng/Đơn vị Quỹ, trong đó bao gồm mệnh giá và Giá Dịch vụ Phát hành lần đầu 0% (không phần trăm)
• Giá Phát hành lần sau Giá Phát hành bằng Giá trị Tài sản Ròng trên một Đơn vị Quỹ tại Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất sau ngày Nhà Đầu tư nộp Phiếu lệnh giao dịch Chứng chỉ Quỹ cộng Giá Dịch vụ Phát hành
- Giá trị đăng ký mua tối thiểu (Đã bao gồm Giá Dịch vụ Phát hành) 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng/Lệnh Mua

4. Hiệu lực đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ (90 ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực): Từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 17/01/2021

5. Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 15/01/2021

  Lưu ý: Công ty Quản lý Quỹ có thể kết thúc sớm hơn thời hạn nhận đăng ký mua nêu trên nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

  • Có từ 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ;
  • Giá trị Chứng chỉ Quỹ được đăng ký mua không ít hơn 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng;
  • Thời hạn nhận đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày đầu tiên nhận đăng ký mua.

  6. Địa điểm nhận đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ và công bố Bản cáo bạch

  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
  Trụ sở chính
  Địa chỉ: Tầng 1-10-11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: (84-24) 3935 2722   Fax: (84-24) 2220 0669
  Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-28) 3821 8885  Fax: (84-28) 3821 8510

  - Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
  Trụ sở chính: Tầng 1-4, Tòa Nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: (84-28) 6299 2006   Fax: (84-28) 6291 7986

  - Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN)
  Trụ sở chính: Tầng 11, 149 – 151 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
  Điện thoại: (84-28) 3810 0888  Fax: (84-28) 3844 9835

   7. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Chứng chỉ Quỹ

  Mọi thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam. Nhà đầu tư thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát như sau:

  • Tên tài khoản tiếng Việt: Quỹ Đầu tư Trái phiếu DFVN
  • Tên tài khoản tiếng Anh: DFVN Fixed Income Fund
  • Số tài khoản: 091 084939 007
  • Nội dung chuyển khoản: [Tên Nhà đầu tư] [Số CMND/CCCD/GP ĐKKD]
  • Tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam)
  • Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (84.28) 3829 2288                     Fax: (84.28) 6526 3666

  8. Lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản trong giai đoạn chào bán Chứng chỉ Quỹ
  Do DFVN không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ DFVN-FIX nên DFVN thực hiện lấy ý kiến Nhà đầu tư bằng văn bản khi Nhà đầu tư đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ về các nội dung liên quan đến hoạt động của Quỹ, như sau:
  - Nội dung 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ DFVN-FIX;
  Nội dung 2: Thông qua việc chỉ định Công ty Quản lý Quỹ là Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (“DFVN”);
  Nội dung 3: Thông qua việc chỉ định Ngân hàng Lưu ký, Giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) và thông qua Hợp đồng Giám sát;
  - Nội dung 4:
  o Thông qua danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023, bao gồm (1) Ông Đỗ Hùng Việt; (2) Ông Huỳnh Văn Dũng và (3) Ông Nguyễn Gia Huy Chương;
  o Bổ nhiệm ông Đỗ Hùng Việt giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2021-2023;
  o Thông qua mức thù lao Ban Đại diện Quỹ 3.000.000 VNĐ/tháng/người
  - Nội dung 5: Thông qua danh sách 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán hàng năm; và ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn 01 (một) trong 03 (ba) Công ty Kiểm toán KPMG, E&Y và PWC thực hiện kiểm toán cho năm tài chính đầu tiên của Quỹ DFVN-FIX;
  - Nội dung 6: Thông qua việc ủy quyền cho DFVN được ký các Hợp đồng cung cấp dịch vụ Lưu ký, Giám sát, Quản trị Quỹ, Đại lý Chuyển nhượng và các hợp đồng cung cấp dịch vụ khác có liên quan cho Quỹ DFVN-FIX./.

  Tài liệu tham khảo:

  1.ThôngbáopháthànhCCQDFVN-FIXracôngchúng.pdf
  2.ÐieuLeQuyDFVN-FIX2020.pdf
  3.BancaobachQuyDFVN-FIX20.10.2020.pdf
  4.BancaobachtomtatQuyDFVN-FIX20.10.2020.pdf

  image 210 image 0