imageimage

Thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu ADSH2224001 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 21/03/2023

THÔNG BÁO

Về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu ADSH2224001 để

thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán 21/03/2023

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt - Chi nhánh Hà Nội trân trọng thông báo về thời gian chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu ADSH2224001 để thực hiện thanh toán lãi cho kỳ thanh toán ngày 21/03/2023 với chi tiết như sau:

-   Tổ Chức Phát Hành: Công ty Cổ phần Damsan

-   Tên trái phiếu: Trái Phiếu Công ty Cổ phần Damsan

-   Mã Trái Phiếu: ADSH2224001

-   Lãi suất kỳ này: 4%/năm

-   Ngày Chốt Danh Sách Thanh Toán Lãi: 16:00 giờ ngày 10/03/2023

-   Ngày Thanh Toán Lãi: 21/03/2023

-   Cách thức thanh toán lãi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt chuyển khoản cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thông tin Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu chốt tại 16:00 giờ ngày 10/03/2023

Lưu ý:

-   Đối với các giao dịch Trái Phiếu phát sinh từ sau 16:00 giờ ngày 10/03/2023 thì bên nhận chuyển nhượng sẽ không được hưởng lãi Trái Phiếu của kỳ thanh toán 21/03/2023.

-   Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt sẽ chủ động khấu trừ và nộp các khoản thuế trước khi chuyển số tiền thanh toán lãi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu có).

Trân trọng.

image 299 image 0