imageimage

Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 28/12/2022 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trân trọng thông báo về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung  (Mã chứng khoán: VMT) trên SGDCK Hà Nội (UpCom) cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH:

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG

2. Tên tiếng Anh: VINA TRANS DA NANG

3. Tên viết tắt: VINATRANS DANANG

4. Vốn điều lệ đăng ký: 31.500.000.000 đồng

5. Vốn điều lệ thực góp: 31.500.000.000 đồng

6. Địa chỉ trụ sở chính: 184 đường Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

7. Điện thoại: (0236) 3821 240                                      Fax: (0236) 3821 310

8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400426836 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/08/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 22/09/2021.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Miền Trung.

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mã chứng khoán: VMT

4. Mệnh giá chứng khoán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.150.000 cổ phiếu.

6. Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ 6, ngày 06/01/2023.

7. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 16.600 đồng/cổ phiếu.

Tài liệu đính kèm:

1. Bản công bố thông tin về Công ty

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14

3. Điều lệ của Công ty

4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

5. Báo cáo tài chính Quý III năm 2022

6. Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch của HNX

7. Thông báo ngày giao dịch đầu tiên

image 405 image 86