imageimage

Thông báo về việc Rồng Việt là đại lý nhận đăng ký bán cổ phiếu TAC cho CTCP Tập đoàn KIDO (Đợt 3)

Căn cứ theo Thông báo số 03/TAC/2022KDC của CTCP Tập đoàn KIDO (Mã CK: KDC) ngày 27/10/2022, Rồng Việt sẽ là Đại lý tiếp nhận các hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu CTCP Dầu thực vật Tường An (Mã CK: TAC) cho CTCP Tập đoàn KIDO (Đợt 3)

Cổ đông CTCP Dầu thực vật Tường An có nhu cầu bán cổ phiếu TAC vui lòng xem chi tiết Bản hướng dẫn thủ tục đăng ký bán cổ phiếu được đính kèm.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo:

  1. Thông báo số 03/TAC/2022KDC của CTCP Tập đoàn KIDO ngày 27/10/2022 về việc thực hiện cam kết mua lại cổ phiếu TAC (đợt 3)
  2. Bản hướng dẫn thủ tục đăng ký bán cổ phiếu
  3. Giấy đăng ký bán cổ phiếu TAC
  4. Đề nghị chuyển nhượng cổ phiếu TAC
  5. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu TAC
image 84 image 0